Vår kvalitetspolicy


Vårt kvalitetsarbete skall säkerställa att de uppdrag vi åtar oss uppfyller de krav och förväntningar som ställs på oss som seriös leverantör. Känsla för kvalitet är en förutsättning för företagets överlevnad.

Vi skall stå för:

Kunnande - Engagemang

Våra kunder skall i alla lägen uppleva oss som kunniga och kompetenta samarbetspartners. Kompetensutveckling och engagemang har högsta prioritet hos oss.

Rätt kvalitet

De uppdrag vi åtagit oss att utföra skall slutföras i överenskommen tid med de krav och förväntningar vi och våra kunder ställt. Våra kunder skall i alla lägen känna sig trygga och se ett väl genomfört uppdrag som en självklarhet.

Effektivitet

Vi skall ständigt förbättra våra arbetssätt med hjälp av våra rutinbeskrivningar och mål..

Cerfifikat.pdf