Vår miljöpolicy


Miljötänkande har i alla tider gått hand i hand med att inte förbruka resurser mer än nödvändigt för att få en bättre lönsamhet. Efter hand som miljöproblemen ökar, ser vi det som en självklarhet att fortsätta med en effektiv resursförbrukning för att minska vår negativa miljöpåverkan.

 

ISO certifierade i miljö

På Fuhab är vi stolta över att vara ISO certifierade i miljö.Vårt miljöarbete omfattar hela företaget med alla anställda och i vis mån våra leverantörer samt beställare.

 

Riktlinjer för miljö

Fuhab skall minska sin negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt, tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Detta innebär för oss att:

– I första hand samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöambition.
– öka företagets samlade kunskap och engagera medarbetarna i vårt miljöarbete.
– Välja kemikalier, produkter, metoder, maskiner och utrustning med så liten miljöbelastning som möjligt.
– Ständigt förbättra vår verksamhet.
– Ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassad sätt.
– Kartlägga och följa den miljölagstiftning som berör vår verksamhet.

Denna policy skall omvärderas i samband med att ny miljöutredning görs enligt våra rutinbeskrivningar.
Cerfifikat.pdf